PROGRAM FESTIWALU

Dźwiękokrąg

warsztaty tworzenia pejzaży dźwiękowych

Autor warsztatów: Jarek Kordaczuk
Prowadzenie: Izabela Kościesza

Warsztaty koncentrują się na tworzeniu ruchomych struktur dźwiękowych (muzycznych) za pomocą ruchu przy wykorzystaniu środków technologicznych. Uczestnicy warsztatów otoczeni są aktywnym polem czujników. Poruszają się w nim powodując wyzwalanie dźwięków oraz zmiany ich parametrów – rodzaj modelowania muzycznego (ciszej-głośniej, niżej-wyżej, mniej lub bardziej intensywnie etc.). Celem warsztatów jest rozwój wyobraźni dźwiękowej i wrażliwości na barwę dźwięku, rozwój myślenia o muzyce w kategoriach barwy i faktury, a nie tylko wysokości dźwięku i rytmu, ćwiczenie zdolności odczytywania zapisu symbolicznego, rozwój kreatywności i umiejętności współpracy w grupie. Celem jest także wprowadzenie dzieci poprzez dźwiękowe zabawy w świat muzyki nowej i eksperymentów dźwiękowo-muzycznych.

Izabela Kościesza
Andrzej Bukowski
Michał Marcol

IZABELA KOŚCIESZA – choreograf, animator, pedagog

Urodziła się 24 grudnia 1973 roku w Ostródzie. Ukończyła Wydział Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w 2003 roku, Edukację Przedszkolną i Wczesnoszkolną w Instytucie Kształcenia Kadr Nauczycielskich w Łodzi w 2019 r. Uczestniczka licznych kursów tanecznych, choreograficznych i animacyjnych.
Jest wszechstronną tancerką i choreografem. W jej projektach znajdujemy elementy różnych stylów, od disco, przez motywy tańców orientalnych do współczesnych środków pantomimicznych. Choć nie unika projektów dla dojrzałej publiczności, jej specjalnością jest praca z dziećmi i młodzieżą. W tym zakresie posiada ogromne, udokumentowane licznymi projektami doświadczenie choreograficzne i animacyjne. Od kilku lat zajmuje się też „choreografią sensoryczną”, czyli kreowaniem ruchu i gestów, które poprzez system sensorów elektronicznych generują dźwięk współtworząc formę muzyczną. Na uwagę zasługuje tu zwłaszcza jej edukacyjny projekt sonokinetyczny (dźwiękowo-ruchowy) „Którędy do dźwięku”, który realizowany był już kilkadziesiąt razy na terenie całej Polski i zagranicą. Projekt tym bardziej niezwykły, że rozpiętość wieku uczestników sięga od 5 do 70lat.

 

Termin: 6-8 października 2022, godz. 9:00-10:00 oraz 10:30-11:30

Miejsce: Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych, ul. Dąbrowszczaków 33/4a (wejście od podwórza), Olsztyn

Zalecany wiek uczestników: 6+

Wstęp wolny