SONIKALIA festiwal dźwięku dla dzieci

Czy w muzykę można się bawić?

Muzykę się słyszy lub tworzy – to wiemy. Przy muzyce można się bawić – to też oczywiste. A czy w muzykę można się też bawić? Jak to rozumieć?

Zapraszamy na zabawę muzyczną podczas festiwalu sztuki dźwięku dla dzieci. W ciągu trzech festiwalowych dni podczas warsztatów „Którędy do dźwięku” sprawdzimy, czy zawsze jest potrzebna znajomość nut, żeby przeczytać partyturę, poznamy instrument muzyczny po którym można chodzić, i korzystając ze specjalnych map będziemy szukać zaginionych dźwięków. Spróbujemy też się czegoś nauczyć. Podczas koncertów „3-5-7” poznamy mniej typowe rodzaje metrum w muzyce, i z prawdziwą łatwością nauczymy się je odnajdować we wspólnie z muzykami granych taktach. W „Słowoświatach” udamy się na wędrówkę przez konstelacje słowno-muzyczne, poznając przy tym różne formy muzyczne od piosenki poetyckiej, przez arie operowe po hip-hop. Natomiast całkiem najmłodsi sprawdzą co można usłyszeć, gdy się dobrze „przyłoży ucho”.

 


 

SONIKALIA

Festiwal dźwięku dla dzieci

 

Prezentowane są tu różnorodne sposoby funkcjonowania dźwięku jako składowej dzieła muzycznego. W doborze wydarzeń festiwalowych duży nacisk położony jest na ich interaktywność. Propozycje programowe dobrane tak, by zapewnić maksymalnie aktywne uczestniczenie dzieci we wszystkich artystycznych działaniach festiwalowych (warsztaty, interaktywne koncerty, improwizacje, współtworzenie struktur dźwiękowych, formy zabawowe). Nie bez znaczenia jest również stosowanie formuły zabawowej. Głównym miejscem wydarzeń są sale i przestrzenie Zamku Kapituły Warmińskiej oferujące dużą różnorodność klimatyczną i akustyczną. Organizatorzy przywiązują szczególną wagę, by wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu były dziełami o jak najwyższej wartości artystycznej. Program festiwalu bazuje na dziełach już sprawdzonych, jednak nie brakuje też utworów premierowych. Festiwal traktuje swoich odbiorców jako pełnoprawnych odbiorców sztuki, czyli unika „infantylizacji”. W myśli idei festiwalu dzieci mają takie same kompetencje w odbiorze sztuki (w szczególności muzyki) jak dorośli, ogromna różnica tkwi przede wszystkim w doświadczeniu. Tę właśnie różnicę festiwal chce krok po kroku niwelować w taki sposób, by naturalne zaciekawienie światem dźwięków z przyjściem dorosłości nie malało.