ORGANIZATOR FESTIWALU

Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych

Fundacja zarejestrowana 27.12.2017 r.

Fundacja została założona w Olsztynie, czyli w regionie, w którym zdarzenia kulturalne związane z muzyką nową należą do rzadkości. Rzadkością kolejnego rzędu są zatem działania tego typu adresowane do dzieci. Wiadomo, że im dalej od dużych ośrodków miejskich (w szczególności od wyższych szkół muzycznych), tym oddziaływanie nowych koncepcji muzycznych słabsze. Mniej podmiotów eksplorujących nowe obszary muzyki i dźwięku, mniej wydarzeń o takim charakterze. Stąd wziął się pomysł, który stał się jednym z celów statutowych Fundacji, by uruchomić cykl działań zmierzających do stopniowego zaprzyjaźniania mieszkańców mniejszych ośrodków z muzyką nową, zaciekawiania muzycznymi eksperymentami oraz nowymi sposobami funkcjonowania muzycznych zdarzeń… również nowych relacji twórca-odbiorca. Fundacja realizuje tę ideę poprzez szereg aktywności. Jedną z nich jest festiwal sztuki dźwięku dla dzieci i młodzieży „Sonikalia”, którego większość wydarzeń odbywa się w Olsztynie a echa można odnaleźć również w okolicznych miejscowościach.

Sala koncertowo-warsztatowa

Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych
ul. Dąbrowszczaków 33/4a (wejście od podwórza)
10-538 Olsztyn

Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych
Janowicza 21/5
10-692 Olsztyn
tel. 668311229

NIP: 7393907917
REGON: 369061122
KRS: 0000711188
Prezes Zarządu: Izabela Kościesza
Konto: 14 2530 0008 2028 1062 7564 0001

fundacja@wytworniazdarzen.pl
http://wytworniazdarzen.pl