PROGRAM FESTIWALU

Wprost przeciwnie
koncert (interaktywny)
muzyka i słowa Jarek Kordaczuk

Wykonawcy:
Ada Zmudzińska – sopran
Izabela Kościesza – negatyw
Michał Marcol – skrzypce
Andrzej Bukowski – klarnet, klarnet basowy
Grzegorz Dybała – tuba
Jarek Kordaczuk – fortepian

„Wprost przeciwnie” to wieloczęściowy utwór o „odwracaniu” dźwięków. Eksploruje najrozmaitsze aspekty tego co może być „odwrócone”. Przy wnikliwszym spojrzeniu (lub przyłożeniu ucha) okazuje się, że to nie tylko zagranie melodii do góry zamiast w dół czy nawet od końca. Bo „odwracania” możemy się dopatrzeć w myśleniu, mówieniu, robieniu na odwrót, wbrew regułom, prośbom czy nakazom, na złość… Ale też w eksperymentowaniu, poznawaniu, odkrywaniu oraz bawieniu się. Bo przecież „odwracamy” za każdym razem gdy robimy coś inaczej niż zwykle. Koncert zabiera nas w świat takich przekorności. W warstwie słownej oparty jest na oksymoronach, czyli figurach retorycznych złożonych z wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach. W warstwie muzycznej zaskakuje od początku swym nietypowym zestawem instrumentów, by z każdym taktem zagłębiać się w coraz wymyślniejsze meandry tego co wprost przeciwne.

Ada Zmudzińska
Andrzej Bukowski
Michał Marcol
Grzegorz Dybała
Wprost przeciwnie

Ada Zmudzińska – sopran
Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie w klasie śpiewu dr Ewy Alchimowicz-Wójcik oraz Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Aktualnie studentka klasy śpiewu dr Anity Urban-Wieczorek na wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Od 2017 roku jest członkiem Kameralnego Zespołu Muzyki Północnowschodniej i Popołudniowej ProForma kierowanego przez Marcina Wawruka. Jest laureatką I-go miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym im. Feliksa Nowowiejskiego (2018r.) oraz II-go miejsca na kolejnej jego edycji (2019r.). Została też wyróżniona na Ogólnopolskim Festiwalu im. Marii Stankowej (2019r.) za wykonanie pieśni Feliksa Nowowiejskiego. Na horyzoncie jej wokalnych zainteresowań pojawiają się różne, często bardzo odległe od siebie style. Jest to niewątpliwie wynikiem jej pasji do muzycznego eksperymentowania. Traktuje bowiem eksperyment jako nieodzowny element odkrywania siebie i w rezultacie samodoskonalenia artystycznego. W poszukiwaniu własnej drogi zawodowej przemierza rejony muzyki klasycznej i śpiewu operowego, musicalu, folkloru różnych kultur i muzyki tradycyjnej oraz muzycznej awangardy. Sama o sobie mówi, że stara się przekraczać granice unikając sztywnych ram, śpiewać sercem i duszą. Jako solistka coraz częściej angażuje się w premierowe wykonania utworów muzyki współczesnej.

Izabela Kościesza – choreograf, animator, pedagog
Urodziła się 24 grudnia 1973 roku w Ostródzie. Ukończyła Wydział Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w 2003 roku, Edukację Przedszkolną i Wczesnoszkolną w Instytucie Kształcenia Kadr Nauczycielskich w Łodzi w 2019 r. Uczestniczka licznych kursów tanecznych, choreograficznych i animacyjnych. Jest wszechstronną tancerką i choreografem. W jej projektach znajdujemy elementy różnych stylów, od disco, przez motywy tańców orientalnych do współczesnych środków pantomimicznych. Choć nie unika projektów dla dojrzałej publiczności, jej specjalnością jest praca z dziećmi i młodzieżą. W tym zakresie posiada ogromne, udokumentowane licznymi projektami doświadczenie choreograficzne i animacyjne. Od kilku lat zajmuje się też „choreografią sensoryczną”, czyli kreowaniem ruchu i gestów, które poprzez system sensorów elektronicznych generują dźwięk współtworząc formę muzyczną. Na uwagę zasługuje tu zwłaszcza jej edukacyjny projekt sonokinetyczny (dźwiękowo-ruchowy) „Którędy do dźwięku”, który realizowany był już kilkadziesiąt razy na terenie całej Polski i zagranicą. Projekt tym bardziej niezwykły, że rozpiętość wieku uczestników sięga od 5 do 70lat.

Michał Marcol – skrzypce
Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie skrzypiec dr hab. Adama Mokrusa. Ukończył studia doktoranckie oraz uzyskał tytuł doktora sztuki pod okiem prof. AM Beaty Warykiewicz-Siwy w macierzystej uczelni. W 2017 roku ukończył studia podyplomowe w Royal College of Music w Londynie w klasie skrzypiec prof. Leonida Kerbela. W latach 2008–2012 pięciokrotnie został laureatem I nagrody Uczelnianego Konkursu Skrzypcowego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2013 roku uczestniczył w półfinale XX Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. J. Brahmsa w Pörtschach, otrzymał także wyróżnienie w VII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej. W październiku 2011 roku – w wyniku kwalifikacji przeprowadzonych przez Maxima Vengerova – wziął udział w XIV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Jako solista występował m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Rybnickiej im. Braci Szafranków, Orkiestrą Symfoniczną Szkoły Szafranków, Orkiestrą Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. F. Nowowiejskiego oraz Orkiestrą Filharmonii Śląskiej. Jako koncertmistrz współpracował z orkiestrami m.in. Filharmonii Śląskiej, Teatro Regio w Turynie, Filharmonii Rybnickiej a także Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, z którą od 2012 roku związał się na stałe. Jako solista, kameralista czy koncertmistrz występował m.in. w Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej, Indiach, a także w większości krajów europejskich. Od 2012 do 2020 roku pracował jako wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach ucząc gry na skrzypcach.

Andrzej Bukowski – klarnecista, saksofonista, kompozytor i muzyk sesyjny.
Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie klarnetu prof. Bogdana Ocieszaka, gdzie uzyskał również stopień doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie Sztuk Muzycznych w dyscyplinie artystycznej Instrumentalistyka w zakresie gry na klarnecie – odpowiednio w 2010 i 2013 roku. Stypendysta Tel-Aviv University The Rubin Israel Academy of Music w klasie klarnetu prof. Richarda Lessera. Swoje umiejętności doskonalił także na kursach mistrzowskich u Florenta Héau, Jean-Marca Fessarda i Nicolasa Baldeyrou. W latach 2002-2013 był pierwszym klarnecistą Orkiestry Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Współpracował z wieloma dyrygentami, miedzy innymi z: Zubinem Mehtą, Claudio Abbado, Krzysztofem Pendereckim, Georgiem Maisem, Jerzym Salwarowskim, Januszem Przybylskim, Jackiem Kaspszykiem Tadeuszem Strugałą czy Jerzym Maksymiukiem oraz artystami muzyki klasycznej, między innymi z: Konstantym Andrzejem Kulką, Krzysztofem Jakowiczem, Stanisławem Drzewieckim, Waldemarem Malickim, Krzysztofem Jabłońskim, Pawłem Kowalskim, Agatą Szymczewską, Andrzejem Bauerem, Gwendolyn Bradley, Bogusławem Morką, Ryszardem Morką, Barbarą Nieman, Paulosem Raptisem czy Tadeuszem Szlenkierem.   W swojej karierze jako saksofonista i klarnecista zagrał ponad 2500 koncertów na terenie kraju oraz w Rosji, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Macedonii, Belgii, Holandii, Danii, Szwecji, Serbii, Norwegii i Izraelu. Występował i współpracował miedzy innymi z: Włodzimierzem Korczem, Stanem Borysem, Arturem Andrusem, grupą Czerwony Tulipan, Krzysztofem Daukszewiczem, Tadeuszem Drozdą, Zbigniewem Górnym, Robertem Janowskim, Krzysztofem Herdzinem, Krzysztofem Krawczykiem, Joanna Liszowską, Robertem Lutym, Cezarym Konradem, Zbigniewem Łapińskim, Marcinem Partyką, Krystyną Prońko, Stefanem Rachoniem, Januszem Radkiem, Januszem Rewińskim, Stanisławem Sojką, Mieczysławem Szcześniakiem, Izabellą Trojanowską, Andrzejem Rosiewiczem, Alicją Majewską, grupą MoCarta, Adamem Makowiczem,  Adamem Wendtem, Barbarą Raduszkiewicz, grupą Skaldowie, Sebastianem Wypychem, Pawłem Pańtą, Elleni czy Georghe Zamfiem (dla którego napisał również partię chóru, podczas jego koncertów w Polsce). Jako muzyk sesyjny nagrał 21 albumów płytowych ze znanymi artystami polskiej sceny muzycznej (w tym 3 płyty solowe) oraz brał udział w nagraniu ścieżek dźwiękowych do 10 filmów. Jako kompozytor napisał muzykę do 22 filmów oraz reklam telewizyjnych (emitowanych miedzy innymi w: TVP1, TVP3, TV Polonia, TV Polsat, TVN czy Planete+) oraz do 1 sztuki teatralnej.   Andrzej Bukowski prowadzi klasę saksofonu i klarnetu w PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie.

Grzegorz Dybała – tuba
W 2003 ukończył Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, a w 2008 Akademię Muzyczną w Gdańsku na wydziale instrumentalnym. Od 1996 roku współpracuje, koncertuje i nagrywa z Filharmonią Warmińsko-Mazurską im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie na stanowisku tuba solo. Od ponad 10 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Olsztynie prowadzi klasę tuby oraz współprowadzi Koncertową Orkiestrę Dętą złożoną z uczniów PSM. Współzałożyciel i członek kwintetu dętego przy Filharmonii – Warmia Brass Quintet. Koncertuje z wieloma zespołami, m.in. z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku, Filharmonia Pomorska im. Jana Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy, Orkiestra Symfoników Gdańskich, Sinfonetta Consonus, a także związany z projektami Symphonic Theater of Dreams – Tribute to Dream Theater, Virtual Symmetry & Sinfonietta Consonus, Explorations – Jordan Rudess & Sinfonietta Consonus, Sinfonietta Consonus & Vivaldi Metal Project, Lady Pank Symfonicznie, Czerwone Gitary Symfonicznie. Od szeregu lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Warmii i Mazur, realizując wraz z grupą przyjaciół audycje muzyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży szkolnej.

Jarek Kordaczuk – kompozytor
Kordaczuk w swojej twórczości chętnie łączy akustyczny i elektroakustyczny aparat wykonawczy. W szczególności kreowanie dźwięku „na żywo” zdaje się pozostawać najbliżej centrum jego upodobań kompozytorskich w tym aspekcie. Sam uczestniczy często w wykonywaniu swoich utworów czy to jako dyrygent, czy jako wykonawca np. partii monoctone – oryginalnego instrumentu elektroakustycznego, którego jest konstruktorem. Bardzo ważnym utworem jest w tym kontekście „Strumenti della Passione” na zespół instrumentów dawnych, solistów, perkusję i elektronikę z 2014 roku – rodzaj współczesnej pasji pisanej na zamówienie orkiestry barokowej Arte dei Suonatori (Zamówienie Kompozytorskie MKiDN). Jest niewątpliwie jednym z najprężniej działających polskich kompozytorów, w szczególności w domenie twórczości dla dzieci. Autor pokaźnej liczby kompozycji wprowadzających dzieci w świat muzyki współczesnej, z czego duża część na zamówienie Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Za utwór „Titelitury” do baśni Braci Grimm kompozytor otrzymał I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Murraya Schafera. Twórca szeregu utworów interaktywnych. Projekt performatywny oparty na sensorach pt. „Którędy do dźwięku” stworzony na zamówienie Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu miał już blisko 100 realizacji na terenie całego kraju i zagranicą. Na uwagę zasługują także dwa projekty realizowane na zamówienie Filharmonii Gorzowskiej: „Księga bałaganu” (dzieci) oraz „Księga emocji” (młodzież). Kordaczuk jest autorem unikatowego w skali światowej „Koncertu fortepianowego dla dzieci” oraz opery „Gwiezdnik” poruszającej trudny dla dzieci temat odchodzenia bliskich. W domenie piosenki (pieśni) poetyckiej przesuwa estetykę określaną mianem „poezji śpiewanej” w obszary muzyki eksperymentalnej. Myśl ta począwszy od albumu „Chwile poruszone” kontynuowana jest i rozszerzana w kolejnych projektach „Safona” i „Dzieci aniołów”, by w cyklach „Talizmany”, „Czekając na koniec świata” i „Jesienne ogrody” znaleźć swoje dotychczasowe apogeum. W 2020 roku stypendysta Ministra MKiDN, projekt Chromatofon – warsztaty koloru i dźwięku oparte na prototypowym instrumencie przetwarzającym kolory RGB na sygnały MIDI. Więcej na jarekkordaczuk.pl

Termin: 10 października 2021, g.17:00-18:00

Miejsce: CEiIK, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn

Wiek uczestników: 7+ lat