PROGRAM FESTIWALU

Księga owadów
spektakl onomatopeiczny

Wykonawcy:
Natalia Świniarska – aktorka
Paulina Kajdanowicz – aktorka
Izabela Kościesza – choreografia
Jarek Kordaczuk – muzyka

Bohaterami koncertu są nie tyle owady (choć one również) co dźwięki słuchane „pod mikroskopem”. Zabierani jesteśmy w świat dźwięków powiększonych. Odgłosów, szmerów, stuków, zgrzytów… które zdają się być wielkoludami. Tak, tak, z takiego bliska wszystko wygląda inaczej. Czasem może nawet trochę strasznie, ale z pewnością fascynująco. Tym bardziej, że oprócz dźwięków oddziałują na nas również obrazy choreograficzno-pantomimicznych działań aktorów. Wzmacniają lub kontrapunktują otaczającą nas dźwiękową rzeczywistość. Natomiast my sami nie pozostajemy biernymi widzami i słuchaczami tej powiększonej dźwiękowo-ruchowej rzeczywistości. W interludiach przedzielających poszczególne części postaramy się współtworzyć to muzyczne laboratorium.

Natalia Świniarska
Paulina Kajdanowicz
Księga owadów

Paulina Kajdanowicz. Dyplomowana aktorka i animatorka kultury, pochodzi z Bystrzycy Kłodzkiej. Absolwentka Policealnego Studium Animatorów Kultury SKiBA we Wrocławiu (2014), Policealnego Studium Aktorskiego w Olsztynie (2019), filozofii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (2019), a obecnie studentka drugiego stopnia pedagogiki opiekuńczej z socjoterapią na UWM w Olsztynie. Inicjatorka grupy RAZY DWA działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, a także współzałożycielka Kolektywu Teatralnego BABUSHKA w Olsztynie. Współpracuje z „Teatrem na faktach” w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu oraz z Teatrem Nowym w Częstochowie.

Natalia Świniarska. Dyplomowana aktorka, absolwentka Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie (2019) oraz Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego na  kierunku filozofia (2019) i pedagogika opiekuńcza z socjoterapią (2021). Współzałożycielka Kolektywu Teatralnego BABUSHKA. Instruktor teatralny w Miejskim Domu Kultury w Działdowie, inicjatorka tamtejszej „Grupy filmowej #wDziałaniu”. 

Kolektyw Teatralny BABUSHKA to nowa przestrzeń teatralna w Olsztynie, która działa od 2020 roku. Jej trzon stanowią trzy absolwentki Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie – Natalia Świniarska, Paulina Kajdanowicz i Krzysia Gomółka- Pawlicka. Celem Kolektywu jest prowadzenie działalności teatralnej, artystycznej i warsztatowej. Kolektyw zadebiutował autorskim spektaklem „STAN NIETRWAŁY”, który dostał się na V. Festiwal Sopockich Konsekwencji Teatralnych.

Termin: 7 października 2021, g.17:00-18:00

Miejsce: CEiIK, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn

Partner: CEiIK, Kolektyw Teatralny BABUSHKA

Wiek uczestników: 6+ lat