PROGRAM FESTIWALU

Dystrybutor pneumofoniczny
performatywna instalacja dźwiękowa

Autor: Jarek Kordaczuk

Koordynatorzy: Marianna Nowicka, Karolina Symołon

Opis procesu:
Dystrybutor pneumofoniczny to oryginalna konstrukcja dźwiękowa, stanowiąca w swej istocie napędzany powietrzem instrument muzyczny. Instrument dość rozległy, bo zajmujący kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Na nim to wykonujemy sonokinetyczny eksperyment. Czynnik roboczy, czyli powietrze transmitowane przez system połączonych rur i sterowane za pomocą zespołu czujników i elektrozaworów zaworów porusza rozlokowane w przestrzeni obiekty. Ciała poruszone rzadko pozostają milczące. Zatem i tym razem oczekiwanym rezultatem procesu jest dźwięk ciał-obiektów. Szczególna akustyka Bet Tahary potęguje rozwibrowanie cząsteczek powietrza wzmacniając wynikowy dźwięk pneumatycznych obiektofonów. Odbicia dźwięków dochodzące z różnych stron wprowadzają nas czasem w chaotyczne zakłopotanie. Staramy się jednak nadać im intencjonalną formę wyzwalając pneumatyczne dźwięki zgodnie z symbolami graficznej partytury pojawiającej się na ścianach Bet Tahary.

Rodzą się wówczas trzy pytania. Pierwsze z nich, czy dźwięk w ten sposób poruszanych obiektów jest w stanie poruszać? Drugie, czy performerzy będący generatorem sekwencji otwierania i zamykania zaworów wygenerują muzykę? I trzecie, czy rezultaty eksperymentu będą nieodwracalne? Odpowiedź na wszystkie brzmi: wstęp wolny, zapraszamy! 

Premiera Dystrybutora pneumofonicznego odbyła się w październiku 2019 r. w Zajezdni Trolejbusowej w Olsztynie.

Terminy: 1-4 października 2020, instalacja dostępna w g.14:00-16:00

Miejsce: Dom Mendelsohna, ul. Zyndrama z Maszkowic 2, Olsztyn

Współorganizator: Borussia

Wiek uczestników: 7+ lat 

Dystrybutor pneumofoniczny // fotorelacja festiwalowa – Tomasz Sudujko