PROGRAM FESTIWALU

Dotykanie dźwięku
performatywna instalacja dźwiękowa

Autor: Jarek Kordaczuk

Koordynatorzy: Kalina Wierzuk, Adriana Pukis

„Dotykanie dźwięku” to instalacja dźwiękowa, którą można, a nawet należy dotykać. Umieszczone w przestrzeni rezonujące obiekty są wprowadzane elektronicznie w wibracje i dzięki temu potrafią wydawać dźwięki. Jednak żeby tak się stało muszą zostać dotknięte. Wówczas następuje „sprzężenie zwrotne”, poruszony dotykiem obiekt porusza nasz zmysł dotyku, drżenia obiektu wyczuwamy wyraźnie pod palcami. Każdy dotknięty obiekt brzmi inaczej, inaczej też drzy. Jak to już w sonikaliowym zwyczaju dotykanie obiektów skorelowane jest z systemem wskazówek w postaci graficznie zakodowanych symboli. Instalacja jest czynna przez wszystkie dni festiwalowe i ma charakter performatywny (działania odwiedzających są wspierane przez animatorów). Powstała przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych jednak adresowana jest zarówno do osób słyszących i niesłyszących.

Dotykanie dźwięku

Terminy: 7-10 października 2021, instalacja dostępna w g.10:00-16:00

Miejsce: Stary Ratusz, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Stare Miasto 33,10-026 Olsztyn

Partnerzy: Polski Związek Głuchych, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Wiek uczestników: 6+ lat